Bandeau
Esperanto Le Mans
L’ Espéranto dans la Sarthe

Bienvenue sur le site du G.E.M. (Groupe Espéranto du Maine).

Vous y découvrirez :
- notre association,
- l’histoire et l’actualité de la langue internationale Espéranto en Sarthe et aux alentours,
- comment apprendre l’Espéranto près de chez vous,
- Un atelier de traduction
Vous y trouverez
- des visiteurs étrangers,
- des moments pour chanter ensemble en Espéranto …
- des envies de voyager autrement,
- et les diverses applications de la langue internationale…

N’hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner, ce sera un plaisir de vous rencontrer si vous le souhaitez.

Bonne visite

Le GEM au Salon du livre 2019 "25ème heure"

À propos de la « 25e Heure », le salon du livre du Mans, et de la manière de faire de la propagande pour l’espéranto.

Article mis en ligne le 29 octobre 2019
dernière modification le 13 décembre 2019

La 12an kaj 13an de octobro la Grupo Esperanto du Maine partoprenis en la 25a horo de la libro organizita de la urbo Le Mans.
 Je tiu okazo la grupo ricevis Jean Claude Roy kiu esperanten tradukis la libron "L’ordre du jour" d’Eric Vuillard (Goncourt premio 2017) titolita "TAGORDO".
    Lia ĉeesto ĉe la budo kaj lia partopreno estis tre estimataj de la ĉeestintaj esperantistoj, speciale pro lia aktiva maniero allogi kaj interesi la publikon kiam li prezentis kaj klarigis esperanton.
     La grupo daŭre memoras pri tiu tre varmkora renkonto kal ĝi esperas, ke tiuj informoj prezentitaj al la publiko estigos novajn esperantistanojn.

 Les 12 et 13 octobre, le groupe espéranto du Maine participait à la 25ème heure du livre, organisée par la ville du Mans.
 A cette occasion le groupe recevait Jean Claude Roy qui a traduit en espéranto le livre "L’ordre du jour" d’Eric Vuillard (prix Goncourt 2017) sous le titre "Tagordo".
 Sa présence et sa participation au stand furent très appréciées par les espérantistes,en particulier sa manière active d’attirer et d’intéresser le public pour présenter et expliquer l’espéranto.
 Cette rencontre laisse au groupe un souvenir très chaleureux avec l’espoir que les informations adressées au public entraineront de nouveaux adeptes à l’espéranto.

Christiane


La Mansa Salono de libroj, religiĝis kun la eksa maniero organiziĝi, kie ĉiuj ekspoziciantoj, eldonantoj kaj asocioj estis samlokitaj sub unu unika granda tendaro, kaj bone okazis dum la semajnfino, de la 11a ĝis la 13a de Oktobro.
Kontraŭe al la pasinta jaro, la publiko iom pli multenombris, estis pli juna kaj pli familia.
Deĵorante ĉe la Gema Budo, mi renkontis kelkajn afablajn junulojn forte interesataj pri la ideo de unu « alternativa, neŭtrala kaj sendependa lingvo »
Mi rapide montris al ili du gravajn apojn : Amikumu por trovi esperantistojn en la ĉirkaŭaĵoj, kaj Duolingo por lerni esperanton, kvankam la lingva interfaco estas la angla ! Ili tre bone aŭskultis kaj… promesis provi ilin.
La prelego fare de Jean Claude Roy, pri lia tradukosperto altkvalitis, bedaŭrinde la publiko ne sufiĉe ĉeestis.
Lia simpatia ĉeesto kaj lia projekto traduki « Jules Verne » donis al ni envion ricevi lin denove okaze de la venonta mansa salono en 2020.

Le salon du Livre 2019 a renoué avec l’ancienne « formule » d’organisation où tous les exposants, éditeurs et associations étaient logés sous le même grand barnum et s’est bien déroulé en fin de semaine, du 11 au 13 octobre 2019.
Contrairement à l’année dernière le public a été plus nombreux, plus jeune, plus familial. 
Sur le stand du GEM, j’ai rencontré des jeunes sympathiques très intéressés par l’idée d’une langue « alternative, neutre et indépendante »
Je leur ai rapidement montré deux applications : Amikumu pour trouver les espérantistes dans l’entourage et Duolingo pour apprendre l’espéranto même si l’interface est en anglais ! Ils ont vraiment bien écouté et… ont promis de les tester.
La conférence de Jean Claude Roy sur son expérience de traduction était vraiment de qualité, dommage que le public n’ait pas été plus nombreux.
Sa présence sympathique et son projet de traduction autour de Jules Verne, nous a donné envie de le recevoir pour l’édition 2020 du Salon du livre au Mans. 

Muriel


Mi partoprenis unuafoje en la « 25-an horo de la libro ».
La GEMo havis allogan budon, ornamita per belaj afiŝoj. Ĝi proponis diversan skriban dokumentaron. Unue : « Tagordo », traduko el la Goncourt 2017 fare de Jean-Claude Roy.

Ĉi tiu kuniĝis kun ni ĉe la budo. Mi estas komencinto, kaj unuafoje mi vidis André Cherpillod.
Mi provis dispartigi mian amon de Esperanto kun preterpasantoj.
La plejaĝuloj ofte repondis « ho, ĉu tio ankoraŭ ekzistas ? »
Plejparto de la junuloj neniam aŭdis ion pri Esperanto.
Ĉiuj tre miris ke du milionoj da personoj lernas ĝin interrete.
Mi sentis tiujn diskutojn interesaj kaj ofte refreŝigaj.

J’ai participé pour la première fois à la « 25ème heure du livre. »
Le Gem avait un stand attrayant, décoré par de belles affiches. Il proposait une documentation écrite variée. D’abord : « Tagordo », la traduction du Goncourt 2017 par Jean-Claude Roy. Celui-ci nous a rejoint sur le stand. Je débute, et j’ai vu, pour la première fois, André Cherpillod.
J’ai essayé de partager mon amour de l’Espéranto avec des badauds.
Les plus âgés répondaient souvent par un « tiens, ça existe encore ? ».
La plupart des plus jeunes n’avaient jamais entendu parler de l’espéranto.
Tous étaient très étonnés d’apprendre que deux millions de personnes l’étudiaient sur l’internet.
J’ai trouvé ces discussions intéressantes et souvent rafraîchissantes.

AlainDum tiu evento en oktobro 2019 ni havis budon en angulo inter du gravaj vojoj. La preterpaŝantoj konsistis el amatoroj de la legado ekde gepatroj kun beboj aŭ gravedulinoj ĝis gestudentoj kaj emerituloj. La trafiko de preterpaŝantoj sabate kaj dimanĉe estis averaĝe ondoj de 5/6 aȗ 2/3 ĉiuj 5 minutoj.
Nia loko havis la samajn avantaĝojn (facilecojn de kontaktoj kaj videblecon, kun agrablakoloraj afiŝoj) kiel en la pasintoj jaroj.
Mi konstatis ke, en tiu ĉi okazo ni funkciis trimaniere.
1) Ĉeesti en la budo por demandi (aŭ respondi) al la homoj kiu ŝajnas interesiĝi pri nia lingvo.
2) Stari apud la budo aŭ en la vojo proksime al la budo por demandi al iu preterpaŝanto ĉu li konas esperanton aŭ deziras scii kio estas tio.
 3) Direktiĝi tiel ridetante : « Saluton ! Kiel vi fartas ? » kaj poste sekvi france por prezenti kaj klarigi esperanton. [Tiel kutimas fari Jean-Claude Roy, la tradukisto de « Tagordo », kiu estis kun ni por doni prelegon dum la evento].

La konstato estas, ke ni (la plimulto) estas kontentaj ĉar ni havis dek/dekdu seriozajn dialogojn kun homoj kiuj nun scias kaj eventuale povos doni akuratajn informonj pri esperanto aŭ eble eklerni ĝin individuale, internete, kurse aŭ senpage en nia klubo.

Laŭ la bonega dissendo de « Radio chrétienne francophone » la 23an de oktobro 2019 [https://esperanto-france.org/emission-du-23-octobre-2019-sur-rcf] Parlez-vous l’Espéranto ? prezentita de Vincent Belotti, estus rete la plej uzata formulo por eklerni esperanton.

Durant cet événement en octobre 2019 nous avions un stand à un angle entre deux allées importantes. Les personnes présentes étaient des férues de la lecture depuis des parents avec leur bébé ou des femmes enceintes jusqu’aux étudiants et aux retraités. Les gens qui sont passés le samedi et le dimanche étaient en moyenne par vague de 5/6 ou 2/3 toutes les cinq minutes.

Notre emplacement avait les mêmes avantages (facilités de contact et de visibilité, avec des affiches aux couleurs agréables) que les années précédentes.

J’ai constaté que, en cette occasion, nous avons fonctionné de trois manières.

1)-Présence sur le stand pour répondre aux questions des gens qui semblent s’intéresser à notre langue.

2)-Rester près du stand ou dans l’allée proche pour demander à un passant s’il connaît l’espéranto ou s’il veut savoir ce que c’est.

3)-S’adresser en souriant : « Saluton ! Kiel vi fartas ? » et ensuite continuer en français pour présenter l’espéranto. Jean-Claude Roy (traducteur en espéranto du prix Goncourt 2017 L’Ordre du jour d’Éric Vuillard) a l’habitude de le faire ainsi. Il était avec nous pour exposer à la « 25e Heure » son travail et ses projets.

La constatation est que, pour la majorité d’entre nous, nous sommes contents car nous avons eu dix ou douze dialogues sérieux avec des personnes qui savent maintenant ce qu’est l’espéranto et qui pourront éventuellement donner des informations exactes sur cette langue. Ou bien, peut-être, commenceront-elles à l’apprendre individuellement par l’internet, par des cours gratuits dans notre groupe.

D’après l’excellente émission du 23 octobre 2019 de la « Radio chrétienne francophone » [https://rcf.fr/vie-quotidienne/parlez-vous-l-esperanto] Parlez-vous l’Espéranto ? présentée par Vincent Belotti, ce serait l’internet qui est la formule la plus employée.

Frank